ZATVORI

Svijet na dlanu!

Uz newsletter Hrvatskog kluba putnika prvi otkrijte novosti o povoljnim putovanjima!

Jednostavno upišite svoju e-mail adresu, a čaroliju prepustite nama!

Pridružite nam se, putujmo zajedno!


 

Opći uvjeti putovanja

 

Hrvatski klub putnika d.o.o. obavezuje se da će poštovati privatnost svih svojih putnika te njihove podatke neće dati na raspolaganje trećim osobama niti koristiti u marketinške svrhe osim uz prethodno odobrenje istih. Hrvatski klub putnika prikuplja samo nužne podatke o korisnicima potrebne za izvršenje rezervacije.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hrvatskog klub putnika i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Hrvatski klub putnika d.o.o. turistička agencija, ID kod: HR-AB-22-110054569


1. Predmet ugovora
Predmet ovog ugovora uređenje je međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Hrvatski klub putnika d.o.o. (u daljnjem tekstu HRVATSKI KLUB PUTNIKA) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Tempo putovanja nije prilagođen za osobe starije od 60 godina te sukladno tomu HRVATSKI KLUB PUTNIKA nije u mogućnosti pozitivno obraditi takve upite. Osobe mlađe od 18 godina mogu putovati isključivo u pratnji roditelja/skrbnika. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim 5 dana nakon uplate prve rate za putovanje, odnosno nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije HRVATSKI KLUB PUTNIKA ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju aranžmana Hrvatskog kluba putnika) i PUTNIK te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad HRVATSKI KLUB PUTNIKA primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. PUTNIK se obvezuje 60 dana prije putovanja osigurati HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA sve točne osobne informacije i važeću putnu dokumentaciju. Turistička agencija HRVATSKI KLUB PUTNIKA obvezuje se 45 dana prije putovanja PUTNIKU osigurati sve informacije vezane za izdavanje vize, zrakoplovnu kartu i ostale stavke nužne za realizaciju aranžmana. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

 

2. Rezervacije i plaćanje
Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije) te prvom uplatom Ugovor postaje punopravan i važeći. Ako uplata nije izvršena u roku od 72 sata nakon izvršene prijave za putovanje, smatramo da je putnik odustao od aranžmana i prijava je stornirana. Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Prilikom prijave na putovanje PUTNIK prihvaća Opće uvjete putovanje, cijenu organizacije putovanja i cijenu avionske karte navedenu na našim službenim internetskim stranicama. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 30 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. U slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 30 dana za takvu rezervaciju “na upit” uplaćuje se odgovarajući dio cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora. Tako zatraženu rezervaciju „na upit“ HRVATSKI KLUB PUTNIKA obvezuje se obraditi u roku od dva radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko HRVATSKI KLUB PUTNIKA u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane HRVATSKOGA KLUBA PUTNIKA potvrđenu rezervaciju, troškovi se uplate ne vraćaju uključujući kao ni naknada za troškove rezervacije. Za potvrdu rezervacija po Fortuna sistemu ili po Last minute ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana. Ako PUTNIK kasni više od 15 dana s uplatom rate HRVATSKI KLUB PUTNIKA smatrat će da je putnik odustao od putovanja i postupiti prema Općim uvjetima. Mogućnost nadoplate i učlanjenja u Loyalty Club po cijeni jednokratne članarine u iznosu od 100,- kn. Sustav prikupljanja loyalty bodova je akumulativan, nema vremenskog ograničenja za potrošnju bodova, a isti se mogu iskoristiti isključivo za putovanje. Svaki loyalty bod na loyalty kartici u trenutku plaćanja putovanja vrijedi 100,- kn. Napomena: sakupljene loyalty bodove može iskoristiti samo vlasnik kartice na kojoj se nalaze bodovi. Bodove prikupljate prilikom rezervacije i realizacije putovanja preko agencije, a svako putovanje iz ponude vrednovano je određenim brojem bodova. Loyalty bodovi uračunavaju se tek na zahtjev samog putnika, što znači da ih putnik može skupljati duže vrijeme ili iskoristiti nakon svakog putovanja!

 

3. Cijene
Cijene putovanja objavljene su u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Cijena iz Ugovora ne uključuje doplatu koja se plaća na samom putovanju inozemnim partnerima za troškove transfera, lokalnih vodiča i ostalih aktivnosti po planu i programu puta. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

Na putovanjima u organizaciji HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA nije dozvoljeno korištenje usluga drugih neprovjerenih lokalnih agencija za izlete u destinaciji i to isključivo iz sigurnosnih razloga za samog putnika. Ukoliko se ustanovi da je putnik koristio uslugu drugih neprovjerenih lokalnih agencija za izlete u samoj destinaciji, automatski će mu biti stornirani svi drugi izleti za koje se odlučio preko HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA te uslijed štetnih posljedica i/ili novonastalog problema na izletima van organizacije HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, odnosno u vlastitom aranžmanu putnika u destinaciji, HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne snosi odgovornost za iste odnosno putnik u potpunosti preuzima odgovornost te o svom trošku se priključuje ostatku grupe.

HRVATSKI KLUB PUTNIKA može, najkasnije 30 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket-aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi  (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećat će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA u roku od dva radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana zbog povećanja ugovorene cijene u iznosu manjem od 10%, putnik nema pravo na naknadu štete. U slučaju odustanka od aranžmana zbog povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putniku se vraća cjelokupan uplaćeni iznos. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni hoteli, hosteli, apartmani ili drugi objekti u programima HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA ili neke treće osobe.  Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. U slučaju da, unatoč dostavljenoj rooming listi od strane HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, hotel na licu mjesta nije u mogućnosti osigurati ugovorenu sobu, HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne odgovara za isto, te će se putniku ponuditi druga opcija za smještaj koja je u tom trenutku moguća, a u slučaju da putniku ponuđena opcija ne odgovara, treba o svom trošku nadoplatiti za smještaj koji želi. Smještaj nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti HRVATSKI KLUB PUTNIKA, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.5. Putni dokumenti, poštivanje propisa
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako Republike Hrvatske, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a HRVATSKI KLUB PUTNIKA otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA putnika će upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na internetskoj stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP-a RH. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučujemo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. HRVATSKI KLUB PUTNIKA može uputiti putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuju HRVATSKI KLUB PUTNIKA te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. HRVATSKI KLUB PUTNIKA otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

 

6. Putnikov prekid ili promjena putovanja
Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program odnosno ugovorene usluge samo uz prethodnu napisanu suglasnost mjesnoga (lokalnoga) agenta kojega je HRVATSKI KLUB PUTNIKA ovlastio, s tim da putnik o takvoj promjeni obavijesti HRVATSKI KLUB PUTNIKA kao organizatora putovanja najkasnije 8 dana po povratku s putovanja.

 

7. Nedolično ponašanje putnika na putovanju
Neprimjereno ponašanje putnika koje ometa tijek putovanja, uništavanje materijalnih sredstava smještajnih, prijevoznih ili drugih objekata, ili dovođenje do konfliktnih situacija rezultirat će prijevremenim odlaskom kući na vlastiti trošak samog putnika bez refundacije neiskorištenih usluga. Agencija nema obavezu takvog putnika štiti pred izricanjem stegovnih mjera lokalnih snaga sigurnosti.

 

8. Putno osiguranje
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, pri čemu HRVATSKI KLUB PUTNIKA djeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.9. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, HRVATSKI KLUB PUTNIKA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a HRVATSKI KLUB PUTNIKA obvezuje se putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.10. Otkazivanje putovanja od strane putnika
Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, HRVATSKI KLUB PUTNIKA od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):


Europska putovanja:

 • od prijave do 30 dana prije polaska 20% cijene aranžmana, a  najmanje 100 kn
 • 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana


Daleka putovanja:

 • od prijave do 60 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 59-45 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 44-30 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
 • 29-0 prije polaska 100% cijene aranžmana

 

Jednodnevni izleti:

 • od prijave do dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • zadnji dan ili 24 sata prije putovanja 100% cijene aranžmana

 

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. HRVATSKI KLUB PUTNIKA zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik, odnosno nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, HRVATSKI KLUB PUTNIKA smatra da je putnik odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje. Ukoliko putnici do 60 dana prije putovanja od trenutka prijave ne uplate ratu po otplatnoj tablici HRVATSKI KLUB PUTNIKA ima pravo stornirati putovanje.

 

11. Otkazivanje putovanja Hrvatskog kluba putnika ili promjena programa putovanja
Ako HRVATSKI KLUB PUTNIKA prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od dva radna dana od primitka obavijesti HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, HRVATSKI KLUB PUTNIKA obvezuje se u roku od sedam radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je HRVATSKI KLUB PUTNIKA ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA s bilo koje pravne osnove koja bi proizlazila iz prvotnog ugovora. Ako HRVATSKI KLUB PUTNIKA nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, HRVATSKI KLUB PUTNIKA može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika HRVATSKI KLUB PUTNIKA može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. U slučaju visoke izmjene cijene zrakoplovne karte, HRVATSKI KLUB PUTNIKA zadržava mogućnost promjene mjesta polaska s obližnjih aerodroma u Ljubljani, Budimpešti ili Veneciji.


Ako HRVATSKI KLUB PUTNIKA nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga neprihvati izmjene, HRVATSKI KLUB PUTNIKA na svoj će mu trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa i to na osnovi prigovora putnika. HRVATSKI KLUB PUTNIKA prigovor će rješavati na način naveden u točki 11. ovog Ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ovlašten je jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obaveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog da HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i plaćenih usluga. HRVATSKI KLUB PUTNIKA zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije pet dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je HRVATSKI KLUB PUTNIKA bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.

 

HRVATSKI KLUB PUTNIKA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (štrajk zaposlenika aviokompanije ili osoblja aerodroma, promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Zahtjeve za odštetu, između ostalog i zbog prethodno navedenih razloga, putnik treba osobno prijaviti direktno aviokompaniji, a ne HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA, koji će maksimalno izići u susret putniku te pružiti podršku i informacije u onoj mjeri u kojoj to bude moguće. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka operatera na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama.12. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Za sve aranžmane gdje je HRVATSKI KLUB PUTNIKA glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je HRVATSKI KLUB PUTNIKA posrednik, odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani bit će posebno označeni i za njih se primjenjuju Opći uvjeti odgovornog organizatora te HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.13. Rješavanje prigovora
Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA u roku od osam dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od osam dana neće se uzeti na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik, odnosno  nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. HRVATSKI KLUB PUTNIKA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. HRVATSKI KLUB PUTNIKA dužan je donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). HRVATSKI KLUB PUTNIKA će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu štete u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao last minute (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg HRVATSKI KLUB PUTNIKA ime smještajnog objekta saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.) PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne može utjecati, a PUTNIK je prihvatio takvo putovanje prvenstveno zbog povoljnije cijene te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA. Dok HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.14. Zdravstveni propisi
Putnik je dužan obavijestiti HRVATSKI KLUB PUTNIKA o svim činjenicama u pogledu svojeg zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. PUTNIK je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.15. Prtljaga
Prijevoz prtljage do težine od 25 kilograma je besplatan, a nju određuje pojedini zrakoplovni prijevoznik. Za težinu prtljage veću od navedene na unutarnjim letovima, sam PUTNIK snosi dodatni trošak. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu odgovorna je isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija isplaćuje mu odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.16. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, HRVATSKI KLUB PUTNIKA s osiguravateljem sklopio je Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane, odnosno radi naknade troškova povratka PUTNIKA u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja PUTNIK treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja: Triglav osiguranje d.d., podružnica Zadar, Obala kneza Branimira 9, 23000 Zadar, OIB: 29743547503, E-mail: centrala@triglav-osiguranje.hr, tel: (023) 244 177, polica br. 990007048266 (broj police osiguranja od opće odgovornosti), i Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB: 26187994862, E-mail: info@crosig.hr, tel: 0800 1884, polica br. 381706000049 (broj police osiguranja jamčevine za turističke paket aranžmane). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.


 

17. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, HRVATSKI KLUB PUTNIKA ima Ugovor kod osiguravajućeg društva Triglav osiguranje d.d, sklopljen o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj police 990007048266. Djelatnici agencije upoznat će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju HRVATSKI KLUB PUTNIKA prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman, a PUTNIK potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 

18. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. HRVATSKI KLUB PUTNIKA obvezuje se da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. PUTNIK je suglasan da se njegovi osobni podaci kao i fotografije i video uradci prikupljeni tijekom putovanja u realizaciji HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA. Kako bismo uvijek imali Vaše točne podatke u trenutku kad trebate našu uslugu ili drugu informaciju, molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih. Ako uočite da HRVATSKI KLUB PUTNIKA ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas na info@hrvatskiklubputnika.com i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.

HRVATSKI KLUB PUTNIKA pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća). Cilj je ove politike pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju. Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje HRVATSKI KLUB PUTNIKA prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju njegovi partneri. Klijentom se smatra osoba koja je od HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA zatražila uslugu ili ponudu za uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Načela obrade osobnih podataka:
Zakonita, poštena i transparentna obrada
Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka
Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka
Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Točnost podataka
Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka
Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

Sigurnost osobnih podataka
Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:
Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, , informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. HRVATSKI KLUB PUTNIKA ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila
Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:
Prikupljanje podataka u poslovnicama
Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu.  Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom.

Prikupljanje podataka putem weba
Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.

Privola klijenta
Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja. Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je HRVATSKOM KLUBU PUTNIKA dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:
Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora
Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.

Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima
Ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.

Za interne potrebe
Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza
Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, HRVATSKI KLUB PUTNIKA je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA.

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:
U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom
Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

Kada je korisnik dao privolu
Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače
Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo izvan prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA i po ugovoru sklopljenom s HRVATSKIM KLUBOM PUTNIKA, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje HRVATSKI KLUB PUTNIKA.

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte info@hrvatskiklubputnika.com. Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na istu adresu elektroničke pošte. Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Navedena Politika zaštite osobnih prava stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnim mjestima HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018. godine.

 

19. Informacije
Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.


20. Završne odredbe
Ovi Opći uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio ugovora kojeg putnik sklapa s HRVATSKIM KLUBOM PUTNIKA, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Šibeniku, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

HRVATSKI KLUB PUTNIKA d.o.o. turistička agencija, Šibenik, Velimira Škorpika 17b, OIB: 51216017298 
ID kod: HR-AB-22-110054569

Šibenik, 02.01.2019.


 

 

NEWSLETTER:


My Newsletter

Naša agencija članica je Udruge hrvatskih putničkih agencija


NAŠI PARTNERI: