ZATVORI

Svijet na dlanu!

Uz newsletter Hrvatskog kluba putnika prvi otkrijte novosti o povoljnim putovanjima!

Jednostavno upišite svoju e-mail adresu, a čaroliju prepustite nama!

Pridružite nam se, putujmo zajedno!


 

Paket putnog osiguranja

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potvrđujem da sam pročitao/la navedene informacije o polici putnog zdravstvenog osiguranja, kao i sve uvjete putovanja, korisne informacije vezane za vizu za koju je putnik sam odgovoran i detalje o plaćanju.

! VAŽNO! Za osobe starije od 65 godina, potrebna je posebna nadoplata.


1. Putno osiguranje
Prihvaćanjem ove izjave putnik potvrđuje da mu je preporučen i ponuđen paket putnih osiguranja navedenih u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod HRVATSKOG KLUBA PUTNIKA, pri čemu HRVATSKI KLUB PUTNIKA djeluje samo kao posrednik.

Hrvatski klub putnika Vam nudi mogućnost posredovanja u izradi police putnog zdravstvenog osiguranja te osiguranja prtljage. Cijena navedenih polica po osobi ovisi o trajanju putovanja (točnu cijenu pogledati na linku samog putovanja pod "korisnim informacijama") s premijom zdravstvenog osiguranja na 40.000€ ili 60.000€ te iznosom osiguranja prtljage na 675 EUR / 5.085,79 kn. Policu osiguranja prtljage nije moguće ugovoriti bez police putnog zdravstvenog osiguranja! Za osobe starije od 65 godina, potrebna je posebna nadoplata.


2. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza turističkih putovanja. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje u roku od 72 sata nakon uplate prve rate putovanja. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, HRVATSKI KLUB PUTNIKA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. Općih uvjeta putovanja. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza turističkih putovanja putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a HRVATSKI KLUB PUTNIKA obvezuje se putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

Osiguravajuća kuća s kojom Hrvatski klub putnika d.o.o. surađuje i ugovara police navedenih osiguranja za svoje putnike je ADRIATIC osiguranje d.d., OIB: 94472454976, Listopadska 2, 10 000 Zagreb, tel: 0800 0606, e-mail: info@adriatic-osiguranje.hr.


 

 

NEWSLETTER:


Možete otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku klikom na vezu u podnožju naših poruka e-pošte. Za informacije o našim pravilima o privatnosti kliknite ovdje.

Mi koristimo Mailchimp kao našu marketinšku platformu. Klikom dolje za pretplatu potvrđujete da će se vaši podaci prenijeti na Mailchimp na obradu. Saznajte više o postupcima privatnosti Mailchimpa ovdje.

Naša agencija članica je Udruge hrvatskih putničkih agencija


NAŠI PARTNERI: